SISTE BLOGGINNLEGG

___________________________________

VÅRE ARBEIDSOMRÅDER

Skolemateriell til grunnskoleelever
Vi gir skolemateriell til grunnskoleelever som inneholder skrivesaker, skrivebøker, uniform, hygieneartikler o.l. Dette sikrer elevene et års skolegang, og hvert skoleår reiser vi til alle våre elever for ny forsyning.

Stipend til ungdoms- og videregående skole
Noen elever bor så langt fra sivilisasjon at de ikke har tilgang på videre skolegang etter barneskolen. Disse elevene tilbyr vi stipend som dekker kost og losji på internatskole.

Stipend til høyere utdanning
Elever fra fattige familier som har fullført videregående skole kan søke om stipend til høyere utdanning.

Love and Care
Gjennom vårt arbeid møter vi noen familien som i tillegg til fattigdom lever i eksepsjonelt vanskelige livssituasjoner. Med Love & Care ønsker vi å gi disse familien ekstra hjelp og oppfølging etter behov for å sikre skolegang for deres barn. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close