Hvordan jobber vi?

Grunnskole og vgs-utdanning i Savannakhet
Rundt og i Savannakhet by (den nest største byen i Laos) hjelper vi nå ca 400 barn slik at de kan få elementær utdanning. Alle barna bor hjemme hos familien sin og går på den lokale landsbyskolen. En gang i året besøker vi hver skole og deler ut en skolepakke til barna vi støtter. Denne skolepakken inneholder kladdebøker, skoleuniform, sko, skoleveske, skrivesaker, jakke, samt hygieneartikler, som tannbørste, tannkrem, såpe og vaskemiddel. Denne skolepakken er ofte det som skal til for å få et barn til å begynne på skolen. De kommer fra fattige familier der foreldrene enten har en stor barneflokk eller av andre årsaker ikke har mulighet til å bekoste barnas skolegang.

Vi drar alltid på hjemmebesøk til alle barna vi tar inn, slik at vi kan være sikre på at de vi hjelper virkelig er de som trenger den mest. Det er viktig å få et innblikk i livssituasjonen til barna samt å vise familien at vi bryr oss og har tid til å besøke de. Når vi drar på hjemmebesøk har vi alltid med oss noen klesplagg eller leker som vi gir til familien. Etter at barnet er tatt opp i programmet, drar vi på regelmessig oppfølgningsbesøk.

Støtte til videre utdanning
Ved fullført 12-årlig utdannelse har elevene mulighet til å søke Skoleprosjektet om støtte til videre utdanning. Hvert år velger vi ut noen få elever som har over middels gode karakterer, viser iver og engasjement for videre studier og som kommer fra familier vi med sikkerhet vet at ikke kan påkoste en videre utdannelse selv. For disse elevene betaler vi studieavgift og skoleutstyr de trenger for videre studier.

Lærerutdanning av minoritetsgrupper
Laos har mange grupper av etniske minoriteter, og mange av dem bor i Savannakhet provins. De bor i områder nær grensen til Vietnam, der landskapet er preget av tett skog, elver og fjell. Ofte er det vanskelig å komme fram til landsbyene. Disse gruppene har i mange tiår blitt neglisjert av resten av verden. De aller fleste her er analfabeter og har ikke tidligere hatt tilgang til utdanning. De siste årene er det blitt bygd mange nye barneskoler i disse områdene, men det er stor mangel på lærere. Siden 2009 har School Support Laos gitt stipend til ungdommer herifra til å ta utdannelse som lærer. Dette fører til at nye skoler kan åpnes og eksisterende barneskoler kan utvide fra tre klasser (1. – 3.) til fem klasser (1. – 5.). Vi betaler semesteravgift, studenthybler, skoleutstyr og matpenger. Vi gir studentene tett oppfølging under studiene da de bor langt hjemmefra og ikke har annen familie i Savannakhet by.

Barneskoler i Sepon
Sepon er et av distriktene med spesielt stor minoritetsbefolkning. I tillegg til å gi stipend til lærerstudenter fra dette området, gir vi også støtte til barneskolebarn fra Sepon. Her er det fortsatt stor fattigdom og analfabetisme, og School Support Laos kommer i økende grad til å fokusere hjelpen til dette området.

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close