Om Laos

Om Laos

Laos ligger i Sørøst-asia med Burma og Kina som naboer i nord, Vietnam i øst, Kambodsja i sør og Thailand i vest. Naturen er preget av regnskog og klimaet er subtropisk med 3 sesonger: tørt og varmt fra mars til mai, vått og varmt fra juni til oktober og mildt og tørt fra november til februar. Det bor cirka 6 millioner mennesker i Laos, og landet er av de fattigste i Asia.

Skolene i Laos

På grunn av den dårlige økonomien i landet, får mange barn aldri mulighet til elementær skolegang. De aller fleste foreldre vil gjerne sende barna på skolen, men mange har rett og slett ikke råd til å kjøpe nødvendig skolemateriell. Barna selv er også ivrige etter å lære, og alle de som har fått hjelp til nå gjennom vårt prosjekt, går på skolen hver dag.

Vi har et godt samarbeid med de laotiske skolemyndighetene og lærerne på de ulike skolene. Det er ingen andre hjelpeorganisasjoner til stedet i Savannakhet som retter sitt arbeid direkte mot skoleelever.

Mer om Laos hos BBC country profiles , The World Factbook , Store Norske LeksikonLaos Wikipedia og Utenriksdepartementets landsider.

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close